Gränsträffen 2018 i Norge

Det möjlighet att betala startavgiften på NOK 350,- direkt till sekretariatet vid ankomst till grensetreffhotellet. Observera att Norge har fått nya hundrakronorssedlar så vi vill inte ha de gamla sedlarna.
Annars kan du betala till:
Iban-nummer 1503 1470 770
BIC(Swift adress): DNBANOKKXXX
Tyvärr tar banken ut en avgift på ca 50 kr både av avsändare och mottagare
Grensetreffkomiteen
Bjørn Sand