KONTAKTA OSS

Svenska A-Fordarna (SvAF)
Rystavägen 25
187 33 TÄBY

Kanslitelefon: 070-611 93 98
info@afordarna.se

Ordförande
Lena Ljungdahl 
Täby


Ledamot Vice Ordförande
Björn Malmgren
Täby
Tfn: 070-282 60  01

Ledamot Sekreterare, Webmaster
John Sundberg
Täby
Tfn: 073-650 60 53

Ledamot Kassör
Kaj Lindqvist
Stockholm
Tfn: 070-539 61 11

Ledamot
Rickey Anderson
Vagnhärad
Tfn: 070-840 54 41 

Suppleant
Alec Lif
Stockholm
Tfn: 073-513 48 03

Medlemsregister
Kaj Lindqvist 
Stockholm
Tfn: 070-539 61 11

Facebook
Alex Lif
Upplands Väsby  
Tfn: 073-513 48 03   

MHRF  försäkringar                                               
Kaj Lindqvist 
kajlindqvist@hotmail.com
Tfn: 070-539 61 11  

Valberedning   
Anders Widen
Tfn: 0173-84977
Thomas Abrahamsson
Tfn: 072-578 66 69

Revisorer
Göran Nygren

Revisor suppleant   
Kenneth Gustavsson

Kontouppgifter för inbetalning

Plusgiro:19 50 08-8 
Bankkontonr: 9960 3401950088
Kontoslag: PLUSGIROKONTO FÖRETAG
IBAN: SE74 9500 0099 6034 0195 0088
BIC-kod (SWIFT-adress): NDEASESS