Välkommen till Svenska A-Fordarnas hemsida

 

VI GÅR MOT LJUSARE  Tider


 

Jag har  just betalat medlemsavgiften 2023 till vår eminenta klubb, hoppas ni gillat tidningen som kom i brevlådan häromdagen. Min och styrelsens förhoppning är att ni vill fortsätta att vara med några år till och som ni säkert sett
var inbetalningskortet bifogat Ford A nr 4.

Vi i styrelsen har satt igång med planeringen av årets träffar och samlar på redaktionellt material och välkomnar givetvis era synpunkter och till och med  kanske en trevlig artikel i kommande nummer. Vi har satt igång med arbetet kring MHRF försäkring och kommer att informera utförligt i ämnet, vi söker en försäkringssamordnare och fordonsinspektörer, hör gärna av er om ni tycker ni kan och vill engagera er.
 
Vill med  dessa rader önska er en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År
 

Bästa hälsningar

Mats Lindén
Ordförande

Lördagen den 27 maj är ett planerat datum för Vårrallyt i Södermanland

      Nyheter

Nya tankar om hur våra träffar skall anordnas framöver har cirkulerat inom styrelsen. Nu vill vi få respons från er medlemmar om vad ni tycker när det gäller våra framtida träffar Vad är roligt och vad är det som lockar er att deltaga?

Planerna för Vårträffen 2023 är som så här:
Deltagare träffas på en större välkänd trakt. Den kommer att var hemvisten under dagen.  På platsen finns möjlighet att göra något besök på ett museum eller bara titta runt på trakten. Den som vill åker en "rallyslinga" med vad det tillhör  på cirka 7-8 mil som avslutas på startplatsen.  Under tidensom resultatet räknas fram umgås alla runt en grill där de medhavda rätterna tillagas. Möjlighet finns att hyra stuga, ta in hotell eller bara ställa upp ett tält för att fortsätta kvällen på samma plats tillsammans med medlemmar och alla A-Fordon.
Möjligheter att delta även om man inte är medlem i klubben kommer att finnas Då kommer man dock inte att få de medlemsförmåner som kommer att erbjudas.

Träffen börjar strax före lunchtid och avslutas vid lunchtid dagen därpå för den som vill. Annars så slutar den när du känner för att avbryta och återvända hem
Ett dyligt arrangemang komer att kräva förhandsbokningar för att kunna genomföras
Hur känns detta upplägg för dig?
Svara med dina tankar o önskemål till
  info@afordarna.se

 

Här en liten samling bilder från klubbens utflykt till Åland på sommaren 2018

Inloggning till våra medlemssidor

Du som medlem i Svenska A-Fordarna har två inloggningar till klubben.

Den första är inloggningen till de spärrade sidorna på hemsidan, där vi har t ex sprängskisser, årsmöteshandlingar och årsmötesprotokoll. Hit loggar du in första gången under KLUBBEN (MEDLEMMAR). Det kommer upp en ruta för lösenord som du fyller i. Var hittar Du lösenordet? Jo, i den senaste tidningen, under klubbinformation (oftast på sid 2).

Den andra inloggningen är till medlemsregistret som ligger i Mawik.
Den svarta knappen under KLUBBEN (MEDLEMMAR) leder till Mawiks medlemsregister där du loggar in med medlemsnr och lösenord. Om Du saknar ditt medlemsnr eller lösenord så får du gärna kontakta klubben på info@afordarna.se så hjälper vi till!  

Dags för lite bilder här med.

Senast utgivna numret av vår klubbtidning
Senast utgivna numret av vår klubbtidning

Vår förening

Svenska A-Fordarna är en förening som vill främja intresset hos medlemmarna att bevara A-Forden till kommande generationer, följa upp dess historik med bilder och annan dokumentation samt den kultur som fanns runt A-Fordens tidsepok. Föreningen skall även tillvarataga medlemmarnas intresse att lösa frågor kring rätt restaurering och underhåll samt anordna familjeträffar och rallyn.

Information om detta skall huvudsakligen ske genom föreningens hemsida, medlemstidningen Ford A samt föreningens Facebooksida.