Välkommen till Svenska A-Fordarnas hemsida

Observera att lösenordet till medlemsinloggningen har ändrats. Rätt lösenord finns i senaste tidningen.

Nu finns anmälan till Stadsrallyt 15:e september ute! Glöm inte att anmäla er!
OBS! Ny startplats, vi träffas senast kl 11 på parkeringen vid Moderna Muséet, på Slupskjulsvägen (där MHS brukar ha starten av Gökotterallyt).

Om ni önskar komma i kontakt med klubben så finns det nu en "kanslitelefon" som ni kan ringa på!
Telefonnumret till klubbens "kansli" är 070-611 93 98

loading...

Svenska A-Fordarna är en förening som vill främja intresset hos medlemmarna att bevara A-Forden till kommande generationer, följa upp dess historik med bilder och annan dokumentation samt den kultur som fanns runt A-Fordens tidsepok. Föreningen skall även tillvarataga medlemmarnas intresse att lösa frågor kring rätt restaurering och underhåll samt anordna familjeträffar och rally.
Information om detta skall huvudsakligen ske genom föreningens hemsida, medlemstidningen FordSidorna samt föreningens Facebooksida.