Välkommen till Svenska A-Fordarnas hemsida

Observera att lösenordet till medlemsinloggningen har ändrats. Rätt lösenord finns i senaste tidningen.

Tack till alla som deltog i Stadsrallyt! Under Aktiviteter finns det lite bilder som tagits bl a av sekreteraren!

Om ni önskar komma i kontakt med klubben så finns det nu en "kanslitelefon" som ni kan ringa på!
Telefonnumret till klubbens "kansli" är 070-611 93 98

loading...

Svenska A-Fordarna är en förening som vill främja intresset hos medlemmarna att bevara A-Forden till kommande generationer, följa upp dess historik med bilder och annan dokumentation samt den kultur som fanns runt A-Fordens tidsepok. Föreningen skall även tillvarataga medlemmarnas intresse att lösa frågor kring rätt restaurering och underhåll samt anordna familjeträffar och rally.
Information om detta skall huvudsakligen ske genom föreningens hemsida, medlemstidningen FordSidorna samt föreningens Facebooksida.