Välkommen till Svenska A-Fordarnas hemsida

 

Meddelande från Ordförande till alla medlemmar

Kära medlemmar, det är en märklig situation vi befinner oss i. Från att ena dagen diskutera vårträffen med årsmötet, Gränsträffen i Danmark och aktiviteter med fokus på framtiden behöver vi istället dagligen följa den utveckling som sker med anledning av Coronavirusets spridning och effekter.

I styrelsen följer vi utvecklingen noga i form av direktiv och anvisningar från våra myndigheter.  Av den anledningen kommer Svenska A-Fordarna att ställa in den planerade vårträffen samt klubbens årsmöte den 9-10 maj. Vår förhoppning är, förutsatt de riktlinjer som våra myndigheter förmedlar, att kunna genomföra årsmötet före juni månads utgång, ny kallelse samt årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga på hemsidan i god tid före årsmötet.

Så har vi i dagarna fått besked om att våra danska vänner beslutat att ställa in årets Gränsträff, ett riktigt tråkigt beslut men ett beslut som vi givetvis ställer oss bakom.
Hur många av våra planerade aktiviteter vi kan genomföra under 2020 får vi återkomma till, vi tar helt enkelt en dag i taget och tillsvidare är alla planerade träffar inställda.

Men...
I dessa tider är det också viktigt att blicka framåt och att fortsätta arbetet med att planera för framtiden, 2021 fyller klubben 50 år vilket vi givetvis ska fria.
Så, se framåt och ta väl hand om varandra.

Ordförande
Lena Ljungdahl

Anmälan till gränsträffen i Sörup, danmark 2020! INSTÄLLD!

P g a Covid-19 så har nu Dansk A-Ford Klub tvingats ställla in Gränsträffen 2020.
Här finns en länk till deras hemsida där det finns mer information om detta.
https://dfak.dk/graensetraef-2020/


Klicka på Dansk A Ford Klub´s klubbmärke här bredvid så kommer du till sidan med mer information om bl a vad som inträffat med tanke på Covid-19!

Senast utgivna numret av vår klubbtidning
Senast utgivna numret av vår klubbtidning

Inloggning till våra medlemssidor

Du som medlem i Svenska A-Fordarna har två inloggningar till klubben.

Den första är inloggningen till de spärrade sidorna på hemsidan, där vi har t ex sprängskisser, årsmöteshandlingar och årsmötesprotokoll. Hit loggar du in första gången under KLUBBEN (MEDLEMMAR). Det kommer upp en ruta för lösenord som du fyller i. Var hittar Du lösenordet? Jo, i den senaste tidningen, under klubbinformation (oftast på sid 2).

Den andra inloggningen är till medlemsregistret som ligger i Mawik.
Den svarta knappen under KLUBBEN (MEDLEMMAR) leder till Mawiks medlemsregister där du loggar in med medlemsnr och lösenord. Om Du saknar ditt medlemsnr eller lösenord så får du gärna kontakta klubben på info@afordarna.se så hjälper vi till!  

Vår förening

Svenska A-Fordarna är en förening som vill främja intresset hos medlemmarna att bevara A-Forden till kommande generationer, följa upp dess historik med bilder och annan dokumentation samt den kultur som fanns runt A-Fordens tidsepok. Föreningen skall även tillvarataga medlemmarnas intresse att lösa frågor kring rätt restaurering och underhåll samt anordna familjeträffar och rallyn.

Information om detta skall huvudsakligen ske genom föreningens hemsida, medlemstidningen Fordsidorna samt föreningens Facebooksida.